google

Dr inż Przemysław Stawiarski, mba

Ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych Ekspertyzy techniczne domów Ekspertyzy techniczne mieszkań Ekspertyzy techniczne apartamentów Ekspertyzy techniczne bloków mieszkalnych

Zakres ekspertyz

Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA, biegły, rzeczoznawca, ekspert z zakresu budownictwa na terenie całej Polski, opracowuje ekspertyzy techniczne i opinie techniczne dotyczące mieszkań, domów, bloków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, apartamentów także dla potrzeb sądowych w zakresie:

 • weryfikacji prawidłowości wykonanych robót budowlanych w szczególności:

  • izolacji przeciwwilgociowych/ przeciwwodnych poziomych fundamentów,
  • izolacji przeciwwilgociowych/ przeciwwodnych pionowych fundamentów,
  • izolacji przeciwwodnych tarasów,
  • izolacji przeciwwodnych balkonów,
  • wykonania dachów (więźby dachowej, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich),
  • prac wykończeniowych (tynków wewnętrznych, zewnętrznych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej),
  • wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,


  • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
  • zgodności wykonania robót budowlanych z umową,
  • zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym,
  • weryfikacji w szczególności zasadności roszczeń inwestorów z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,
  • analizy przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
  • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, także dla potrzeb kupujących budynki/ mieszkania/ apartamenty,
  • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
  • inne w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych.


Proszę sprawdzić telefonicznie kiedy i gdzie realizowane będą najbliższe ekspertyzy techniczne i usługi rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego.

Ponadto wykonywane są usługi specjalne polegające na:

 • zabezpieczeniu materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
 • kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • opracowaniu koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 • odbiorach technicznych budynków (domów, mieszkań, apartamentów),
 • pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, zgodnie z dyspozycjami art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane


Niezależnie zawsze można skontaktować się telefonicznie aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie, w zakresie Państwa wątpliwości, problemów i nieprawidłowości.