google

Dr inż, Przemysław Stawiarski, mba

Ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych Ekspertyzy techniczne domów Ekspertyzy techniczne mieszkań Ekspertyzy techniczne apartamentów Ekspertyzy techniczne izolacji fundamentów Ekspertyzy techniczne dachów Ekspertyzy techniczne posadowienia budynków Ekspertyzy techniczne izolacji przeciwwilgociowych Ekspertyzy techniczne izolacji przeciwwodnych Ekspertyzy techniczne balkonów i tarasów Ekspertyzy techniczne bloków mieszkalnych

Strona główna

Dr inż. Przemysław Stawiarski - profesjonalny, niezależny biegły, rzeczoznawca ds. budowlanych z wieloletnim doświadczeniem i setkami klientów, wśród których znajdują się osoby prywatne, osoby prawne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, wykonawcy a także organy procesowe (Sądy, Prokuratury, Policja).

Główną działalnością Biura ekspertyz Stawiarski Management, dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA, dzięki dużemu doświadczeniu, wiedzy technicznej i prawnej właściciela, rzeczoznawcy z zakresu budownictwa i materiałów budowlanych, rzeczoznawcy sądowego jest opracowywanie profesjonalnych opinii techniczno-prawnych, ekspertyz technicznych i opinii sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa a także pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonywanie odbiorów technicznych mieszkań, domów, apartamentów.

Pełny zakres usług znajduje się w zakładce ZAKRES EKSPERTYZ. Niezależnie zawsze telefonicznie pod numerem telefonu można sprawdzić kiedy będzie mogła zostać zrealizowana ekspertyza w zakresie Państwa wątpliwości, problemów i nieprawidłowości.